Granice?

Nigdy żadnej nie

widziałem,

ale słyszałem,

że istnieją w umysłach

niektórych ludzi.

Thor Heyerdahl

PRAWO PRACY

Świadczę profesjonalną pomoc w zakresie wszelkich roszczeń związanych ze stosunkiem pracy.  Moimi Klientami są zarówno pracownicy jak i pracodawcy. W szczególności we wskazanym zakresie zajmuję się reprezentowaniem Klientów w sprawach o:

 • przywrócenie do pracy, odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę, sprostowanie świadectwa pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • odszkodowanie z tytułu naruszenia zakazu konkurencji,
 • ustalenie wypadku przy pracy i odszkodowanie, zadośćuczynienie za jego skutki
 • odprawy i inne świadczenia pracownicze,
 • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i inne świadczenia z tytułu wykonywanej pracy,
 • odszkodowań na rzecz pracodawców za szkody spowodowane przez pracowników
 • roszczenia związane z zatrudnieniem na podstawie mianowania, powołania jak i zatrudnianiem członków zarządów spółek,
 • odwołań od decyzji organów rentowych (ZUS. KRUS i inne), a to w sprawach emerytur, rent i innych świadczeń.

W sytuacji gdy Klient wyrazi taką wolę, po ustaleniu istotnych dla niego celów, przygotowuję dokumenty z zakresu prawa pracy m.in. takie jak :

 • umowy o pracę,
 • kontrakty menadżerskie,
 • umowy o zakazie konkurencji ,
 • umowy o odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie,
 • umowy dotyczące zachowania tajemnicy,
 • regulaminy pracy.

Jan Maszestow – radca prawny, podobnie jak adwokat świadczy usługi na terenie: Opole, Prudnik, Krapkowice, Nysa, Głubczyce, Namysłów, Kluczbork, Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Strzelce Opolskie.