Granice?

Nigdy żadnej nie

widziałem,

ale słyszałem,

że istnieją w umysłach

niektórych ludzi.

Thor Heyerdahl

PRAWO KARNE I KARNO-SKARBOWE

Jestem obrońcą. W sprawach karnych posiadam takie same uprawnienia jak adwokat. Podobnie jak adwokat bronię Klientów we wszelkich sprawach karnych w tym także przestępstw i wykroczeń,  które dotyczą  wypadków komunikacyjnych, bójek i pobicia,  oszustw, łapownictwa, fałszowania dokumentów, przestępstw gospodarczych, przekroczenia uprawnień,  przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu  czy przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Pomagam także osobom podejrzanym i oskarżonym o popełnienie przestępstw karno – skarbowych.

Jak adwokat zapewniam obronę na każdym etapie  postępowania  karnego w tym także w postępowaniu prowadzonym przed Policją, Prokuraturą i organami karno – skarbowymi. Bronię Klientów  w toku postępowania przed Sądem  na terenie całego kraju. Reprezentuję mocodawców także na etapie postępowania wykonawczego w tym w zakresie przerw w odbywaniu kary pozbawienia wolności, wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie czy też  odroczenie wykonania kary itp.

W sprawach karnych jestem nie tylko obrońcą – pełnię także funkcję pełnomocnika osób pokrzywdzonych przestępstwem starając się  zapewnić ochronę ich praw w toku postępowania karnego zarówno przed Sądem jak i w czasie postępowania przed organami ścigania.

W sytuacji gdy Klient jest pozbawiony wolności podobnie jak adwokat spotykam się z nim w areszcie śledczym albo zakładzie karnym.

Jan Maszestow – radca prawny, podobnie jak adwokat świadczy usługi na terenie: Opole, Prudnik, Krapkowice, Nysa, Głubczyce, Namysłów, Kluczbork, Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Strzelce Opolskie.