Granice?

Nigdy żadnej nie

widziałem,

ale słyszałem,

że istnieją w umysłach

niektórych ludzi.

Thor Heyerdahl

PRAWO GOSPODARCZE

Świadczę profesjonalną pomoc w zakresie kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych. Skutecznie udaje mi się rozwiązywać problemy przedsiębiorców jednak szczególną wagę przykładam do tego aby takich problemów po prostu nie mieli co jest możliwe jedynie gdy przedsiębiorcy konsultują się z prawnikiem przed podjęciem określonych działań biznesowych. Pomagam także w przebrnięciu przez wszelkie zawiłości  formalne związane z prowadzeniem biznesu. Do zakresu świadczonych przeze mnie usług należą w szczególności :

  • sporządzanie umów, opinii i analiz prawnych,
  • bieżąca obsługa prawna firm, w zakres której wchodzi m.in.: opiniowanie umów, zastępstwo procesowe przed sądami i innymi organami oraz ochrona prawna wobec działań i zaniechań innych podmiotów w tym dochodzenie roszczeń wobec kontrahentów,
  • udział w posiedzeniach organów spółek a także udział w naradach i spotkaniach, w tym w negocjacjach z partnerami handlowymi,
  • przygotowywanie  aktów wewnętrznych spółki takich jak : regulamin zarządu czy rady nadzorczej,  uchwał, protokołów posiedzeń, zarządzeń i pism organów spółki,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu upadłościowym zarówno  wierzycieli jak i dłużników,
  • windykacja należności,
  • ochrona przed wierzycielami,
  • przygotowanie  postępowania upadłościowego Klienta

Jako radca prawny – podobnie jak adwokat mogę występować w charakterze obrońcy członków organów spółek lub ich pracowników w sytuacji skierowania przeciwko nim działań przez organy ścigania w tym organy w postepowaniach karno – skarbowych. W takich sytuacjach służę pomocą m.in. poprzez udział jako obrońca w  postępowaniu karnym przed sądem a także, na etapie postępowania przygotowawczego – biorę udział w przesłuchaniu Klienta i uczestniczę  w negocjacjach w jego imieniu (np. w celu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej – jeśli razem z Klientem uznamy to za korzystne).

Jan Maszestow – radca prawny, podobnie jak adwokat świadczy usługi na terenie: Opole, Prudnik, Krapkowice, Nysa, Głubczyce, Namysłów, Kluczbork, Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Strzelce Opolskie.