Granice?

Nigdy żadnej nie

widziałem,

ale słyszałem,

że istnieją w umysłach

niektórych ludzi.

Thor Heyerdahl

PRAWO CYWILNE

Prawo cywilne obejmuje zagadnienia właściwie z każdego zakresu naszego życia. W tej dziedzinie głoszę zasadę, iż lepiej i taniej jest dla klienta skorzystać z moich usług przed podjęciem działań niż później – gdy konieczne jest radzenie sobie ze skutkami decyzji podjętych bez konsultacji ze specjalistą takim jak radca prawny czy adwokat.

Nie boję się wyzwań związanych z nowymi projektami. W szczególności świadczę pomoc prawną w zakresie:

  • roszczeń związanych z niewykonaniem bądź wadliwym wykonaniem umów, odszkodowań z tym związanych, kar umownych;
  • roszczeń związanych z odszkodowaniami od firm ubezpieczeniowych, zadośćuczynieniem za doznane krzywdy, zwrotem kosztów leczenia, rentą i odszkodowanie.
  • prawa rzeczowego, dotyczące własności, służebności, współwłasności, użytkowania, zastawu, posiadania i jego naruszenia,
  • umów np. sprzedaży, najmu, zlecenia, dzierżawy, darowizny,
  • spraw o zapłatę,
  • ochrony prawa własności, posiadania i użytkowania,
  • znaków towarowych i ich rejestracji,
  • egzekucji należności,
  • prawa spadkowego, m.in. stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, odrzucenia spadku, spraw o zachowek, spraw dotyczących testamentu.

Upadłość konsumencka
Świadczę profesjonalną pomoc w zakresie kompleksowej obsługi Klientów, którzy chcą uzyskać ochronę przed wierzycielami w ramach tzw. Upadłości konsumenckiej. Z doświadczenia mogę stwierdzić, iż w życiu każdemu może powinąć się noga jednak nawet najbardziej beznadziejne sytuacje po dokładnej analizie znajdują swoje rozwiązanie – choć może ono wymagać wyrzeczeń, sporej konsekwencji w działaniu i czasu. W trudnych sytuacjach warto rozważyć podjęcie działań w celu uzyskania upadłości konsumenckiej. Uzyskanie przed Sądem takiej ochrony pozwala na oddłużenie osoby niewypłacalnej – konsumenta na co pozwala umorzenie całości lub części jego zobowiązań w stosunku do wierzycieli.

Jan Maszestow – radca prawny, podobnie jak adwokat świadczy usługi na terenie: Opole, Prudnik, Krapkowice, Nysa, Głubczyce, Namysłów, Kluczbork, Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Strzelce Opolskie.