Granice?

Nigdy żadnej nie

widziałem,

ale słyszałem,

że istnieją w umysłach

niektórych ludzi.

Thor Heyerdahl

ODSZKODOWANIA

Świadczę profesjonalną pomoc w dochodzeniu roszczeń z tytułu poniesionej szkody nie tylko z umów ubezpieczenia ale także bezpośrednio od sprawców szkody.

Reprezentuję moich mocodawców w sporach z  zakładami ubezpieczeń oraz ze sprawcami szkód  zarówno na etapie polubownym jak i w postępowaniach sądowych oraz egzekucyjnych.

Skutecznie dochodzę roszczeń z tytułu:

  • szkód komunikacyjnych w tym szkód w pojeździe: z ubezpieczenia OC, z ubezpieczenia autocasco wraz z roszczeniami towarzyszącymi dotyczącymi np. utraconych dochodów, dodatkowych kosztów związanych ze szkodą jak np.  koszt najmu pojazdu zastępczego, itp.;
  • szkód osobowych związanych z wypadkami komunikacyjnymi, wypadkami przy pracy, wypadkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego itp.;
  • szkód majątkowych: w budynkach, mieniu ruchomym, spowodowanych wadliwym produktem, utracone dochody
  • szkód medycznych – z tytułu błędów lekarskich
  • odszkodowania za wypadek przy pracy

Jeżeli  to Ty jesteś sprawcą szkody i chcesz porady aby uchronić się przed skutkami swego działania – skontaktuj się ze mną postaram się zaradzić Twoim problemom.

Jan Maszestow – radca prawny, podobnie jak adwokat świadczy usługi na terenie: Opole, Prudnik, Krapkowice, Nysa, Głubczyce, Namysłów, Kluczbork, Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Strzelce Opolskie.